โอนชำระค่าเรียน มาที่

 


เมื่อแจ้งโอนแล้ว ทางสถาบันจะอนุมัติให้เข้าเรียนในระบบได้

และเอกสารจะจัดส่งให้ในวันทำการถัดไป หรือ ไม่เกิน 3วันทำการ