เกี่ยวกับเรา

TOEIC Express

เรียนออนไลน์

สอนโดย : อาจารย์ตูน ถิรภัทร สวัสดิเทพ, จบปริญญาโท ตรงสายด้านภาษาศาสตร์, University of Essex, ประเทศอังกฤษ

เทปบันทึการสอนจากห้องเรียนจริง สรุปทุกพาร์ทของข้อสอบโทอิค ดึงแนวข้อสอบจริงที่ต้องเจอในห้องสอบมาสอน พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบครบทุกพาร์ท เร่งคะแนนระยะสั้น ด่วน กระชับ ดูวนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เรียนได้นาน 6เดือน


Listening สอนครบ พร้อมอธิบาย

part 1 = 10 ข้อ สอนครบ

part 2 = 30 ข้อ สอนครบ

part 3 = 30 ข้อ สอนครบ

part 4 = 30 ข้อ สอนครบ


Reading เน้นทำข้อสอบ พาร์ท 5-6ครบ ทุกข้อ และพาร์ท 7 บางส่วนเพื่อนเป็นแนวทาง

part 5 = 40 ข้อ สอนครบ

part 6 = 12 ข้อ สอนครบ

part 7 = 48 ข้อ สอนเพียงบางส่วน 4บทความ ประมาณ10ข้อ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการสอบ

390 บาท6 เดือน

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง