เกี่ยวกับเรา

Grammar for the TOEIC

เรียนออนไลน์

สอนโดย : อาจารย์ตูน ถิรภัทร สวัสดิเทพ, จบปริญญาโท ตรงสายด้านภาษาศาสตร์, University of Essex, ประเทศอังกฤษ

คอร์สนี้ เหมาะสำหรับคนพื้นน้อย ทวนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมแกรมม่าร์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบโทอิค ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบททุกเรื่อง เน้นแนวข้อสอบจริงตรงประเด็น 


เนื้อหาคอร์สนี้ประมาณ 7 ชั่วโมง

2900 บาท6 เดือน

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง