เกี่ยวกับเรา

ปรับพื้นแกรมม่าร์ สำหรับนักเรียนคอร์สสดแบบรับรองผล

เรียนออนไลน์

สอนโดย : อาจารย์ตูน ถิรภัทร สวัสดิเทพ, จบปริญญาโท ตรงสายด้านภาษาศาสตร์, University of Essex, ประเทศอังกฤษ

สรุปแกรมม่าร์ สำหรับสอบโทอิค สอนเจาะประเด็นที่ข้อสอบโทอิคออกสอบเท่านั้น 

900 บาท7 วัน

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง