เกี่ยวกับสถาบัน EngUpdate (อิ๊งอัพเดท)ทุกคอร์ส สอนโดยอาจารย์ที่จบปริญญาโท และตรงสาย ด้าน ภาษาศาสตร์, University of Essex, UK

และ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนกับอาจารย์ที่เก่งและจบตรงสาย


จะได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและย่นระยะเวลาผู้เรียนได้เยอะแน่นอนการเรียนการสอน เน้นความเข้าใจ ตั้งแต่พื้นฐาน พื้นฐานที่ดีจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนา

และเพิ่มคะแนนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งนักเรียนจะได้เรียนจากแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด โดยการสลับสับเปลี่ยนกันไปสอบของทีมอาจารย์


เพื่อจดจำแนวข้อสอบและสิ่งที่เจอในข้อสอบมาเล่า และมาสอนนักเรียนเราอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นนักเรียนจะเรียนได้ตรงจุดที่ข้อสอบออกมากที่สุด

TOEIC

     สถาบันเดียวที่อาจารย์ทุกท่าน(100%) จบปริญญาโท และจบตรงสาย กล้าการันตีคุณภาพการเรียนการสอนทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์

สถาบันมีการสอนพาร์ทฟัง และ แกรมม่าอย่างเข้มข้น โดยอาจาย์ที่จบภาษาศาสตร์ จากประเทศอังกฤษ การเรียนการสอนทุกครั้ง

ต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากทีมอาจารย์ของสถาบันเท่านั้น 

 

บนพื้นที่กว่า 100ตารางเมตร (ภาพสาขาราชเทวี)
    

 

รับรองเรียนกลุ่มเล็ก เพื่อความเข้าใจและอาจารย์ดูแลทั่วถึง

 

    

 

อาจารย์ทุกท่านจบปริญญาโท และตรงสายทุกท่าน